Dødsfald

DØDSFALD / BISÆTTELSE / BEGRAVELSE

DØDSFALD
Ved dødsfald kan de pårørende selv kontakte præsten og anmelde dødsfaldet, eller man kan få en bedemand til at ordne anmeldelsen sammen med de øvrige praktiske ting.
Anmeldelse af dødsfald sker til præsten i afdødes bopælssogn og skal ske senest 2 hverdage efter dødsfaldet.
Dødsfaldet registreres af præsten på baggrund af lægens dødsattest og afdødes dåbs- eller navneattest.

BEGRAVELSE / BISÆTTELSE
Aftaler om begravelsen/bisættelsen sker med præsten, og også her kan man få bedemanden til at hjælpe. Begravelse er en jordfæstelse, mens bisættelse er den højtidelighed i kirken, der går forud for en brænding.
De nærmeste pårørende har en samtale med præsten om dødsfaldet og begravelsen/bisættelsen, og der vælges salmer.