Fødsel

mor-barnEfter en FØDSEL er der en række praktiske ting, du skal ordne.

Fødselsanmeldelse
Senest 14 dage efter fødslen skal barnets fødsel anmeldes, og her får barnet sit CPR-nummer. Hvis en jordemoder bistår ved fødslen, foretager hun fødselsanmeldelsen.

Hvis jeres barn er født uden en jordemoders medvirken, skal I selv sørge for anmeldelse. Det gør I ved at printe blanketten “fødselsanmeldelse” ud fra borger.dk og aflevere den udfyldt i det sogn, hvor moderen bor.

Hvis moderen ikke har dansk folkeregisteradresse, skal blanketten sendes til det sogn, hvor barnet er født. Fødslen kan ikke anmeldes med NemID. Dette gælder, uanset om du er medlem af folkekirken eller ej.

Forældremyndighed
Hvis forældrene ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal faren til barnet indenfor 14 dage efter fødslen udfylde en Omsorgs- og ansvarserklæring. Det gør I med NemID på borger.dk. Hvis erklæringen ikke bliver udfyldt inden for 14 dage, indleder statsamtet en faderskabssag.

Hvis I ønsker, at faderskabet skal registreres før barnets fødsel eller senere end 14 dage efter barnets fødsel, kan det også gøres med NemID på borger.dk.